Handtherapie

Handrevalidatie
Nederland telt jaarlijks ruim 70.000 gevallen van handletsel door een  ongeval, nog afgezien van de aangeboren en verworven handletsels. Dat  heeft vaak grote gevolgen voor de dagelijkse activiteiten zoals bij  voorbeeld schrijven en brood smeren. Handchirurgie en handtherapie  vormen dan ook een belangrijk aandeel binnen de revalidatie.

In  Europa wordt handtherapie vooral beoefend door ergotherapeuten en  fysiotherapeuten. Vanuit hun eigen discipline is in toenemende mate  gespecialiseerde kennis en vaardigheid opgebouwd.

Wat is handtherapie?
Handtherapie is fysiotherapie, speciaal gericht op de revalidatie van  letsels aan uw handen. De handtherapeut binnen Groepspraktijk  Watergraafsmeer is een fysiotherapeut die speciaal hiervoor is opgeleid.

Wat doet de handtherapeut?
De handtherapeut  bekijkt samen met u wat er nodig is om uw handfunctie zo goed mogelijk  te laten herstellen. De therapie kan onder andere bestaan uit  voorlichting, oefentherapie en uw hand opnieuw leren gebruiken, zodat u  uw dagelijkse bezigheden en uw werk weer kunt doen.

Veel voorkomende handletsels

· Ziekte van Dupuytren
Ook wel koetsiershand genoemd. Een aandoening van huid en onderhuids  bindweefsel in de handpalm, waardoor er een dwangstand van één of  meerdere vingers kan ontstaan.
· Buigpeesletsel
De pees die de vinger laat buigen is gescheurd, zodat de vinger niet kan buigen.
· Strekpeesletsel
De pees die de vinger laat strekken is gescheurd, zodat de vinger niet  kan strekken. Dit kan op verschillende niveaus in de hand een  verschillende uitwerking hebben.
· Malletfinger
Een afscheuring van de strekpees van het laatste vingerkootje, waardoor u dit kootje niet meer zelf kunt strekken.
· Boutonnière
Ook wel knoopsgatmisvorming genoemd. Een dwangstand van de vinger, met  het gewrichtje tussen het eerste en tweede kootje in gebogen stand, en  het gewrichtje tussen het tweede kootje en het eindkootje in overstrekte  stand.
· Triggerfinger
Ook wel snapping finger of  springende vinger genoemd. Door een verdikking van de pees of peesschede  glijdt de pees niet goed. Dit geeft blokkeerklachten bij buigen en  strekken.
· Carpaal Tunnel Syndroom
Een carpale tunnelsyndroom is een beklemming van de middelste zenuw in de pols.

De Mulligan methode is bewezen effectief bij de tenniselleboog (epicondylitis lateralis). Hoewel volgens de literatuur dit een  aandoening is die in 1 à 2 jaar vanzelf overgaat, zijn er bij ons in de  praktijk toch diverse voorbeelden van mensen die na 5 -6 behandelingen  van hun klacht af waren (enkele weken dus).
Belt u maar eens voor meer informatie met Groepspraktijk Watergraafsmeer.

Voor inlichtingen of het maken van een afspraak kunt u ons bereiken op een van de bovenstaande telefoonnummers.