Voorwaarden

VOORWAARDEN
Voor een correct verloop van zowel uw eigen behandeling evenals de behandeling van andere patiënten vragen wij u het onderstaande in acht te nemen.

Aanmelding

U kunt zich bij Groepspraktijk Watergraafsmeer aanmelden voor zowel reguliere fysiotherapie, manuele therapie, handrevalidatie, psychotherapie, mediation (conflictbemiddeling), podoposturaaltherapie.

Aanmelden voor fysio/manueletherapie kan middels Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) of door middel van een verwijzing van uw (huis)arts of specialist.
Wij informeren uw huisarts standaard over uw aanmelding bij onze praktijk.
Bij uw aanmelding checken wij de verzekeringsgegevens via een online check bij de verzekeraar.

Legitimatie

Bij uw aanmelding zullen wij om uw legitimatie vragen i.v.m. de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.Vanaf 1 juni 2008 is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) van kracht. Deze wet regelt het gebruik van het BSN in de zorg. Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die bij een gemeente staat ingeschreven heeft een BSN. Om de juistheid van de persoonsgegevens en het BSN te verzekeren is identificatie nodig. Op een identiteitsdocument (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) staan de juiste persoonsgegevens en het BSN.

Vergoeding fysiotherapie

De kosten van fysiotherapie worden geheel of gedeeltelijk door uw verzekeraar vergoed, afhankelijk van de manier waarop u verzekerd bent. U bent er zelf verantwoordelijk voor om u op de hoogte te stellen van uw eigen verzekeringsvorm en verzekeringsvoorwaarden. Wij kunnen proberen u hierbij te assisteren. Indien u een en ander u niet geheel duidelijk is kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden fysiotherapie

De betaling aan Fysiotherapie Watergraafsmeer geschiedt meestal rechtstreeks door de verzekeraar. Daar hebt u dus geen omkijken naar. Mocht u een deel van de behandelingen niet vergoed krijgen, ontvangt u van ons een faktuur via Famed.

Behandelafspraken maken en wijzigen

Afspraken kunnen telefonisch of ter plaatse worden gemaakt. Indien u verhinderd bent dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. Zo stelt u ons in staat om in uw plaats een andere patiënt te behandelen. Belt u niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Overname

Incidenteel kan het voorkomen dat u door een vervangend fysiotherapeut wordt behandeld in plaats van uw vaste therapeut. Dat komt doordat sommige behandelingen spoedeisend zijn en het logistiek niet anders is in te plannen. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Wij zijn voor een aantal hogescholen opleider voor studenten fysiotherapie. Uw therapeut kan u toestemming vragen door een student behandeld te worden. Bij bezwaar kunt u dit rustig kenbaar maken.

Dossier en rapportage

Het patiëntendossier wordt opgebouwd volgens de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de Wet Persoonsregistratie. Behandeling en registratie van uw lichamelijke klacht vindt plaats volgens de richtlijnen fysiotherapie zoals vastgelegd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. U kunt desgewenst inzage krijgen in de gegevens die daartoe in uw persoonlijk patiëntendossier worden vastgelegd. Tussentijds en/of aan het eind van het behandelproces gaat er een rapportage naar uw huisarts of specialist. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit kenbaar maken.

Klachtenregeling

Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Groepspraktijk Watergraafsmeer staan ingeschreven in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF (de beroepsvereniging van fysiotherapeuten). Als geregistreerde fysiotherapeuten proberen wij ons vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor de bovengenoemde beroepsvereniging inschakelen.

Overig

 

– het is verboden te roken in de gehele praktijk.
– Groepspraktijk Watergraafsmeer is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen van patiënten, cliënten of anderen die de praktijk betreden
– computers en andere apparatuur worden alleen door de medewerkers van Groepspraktijk Watergraafsmeer bediend en het is anderen dus niet toegestaan deze zelfstandig te gebruiken